Rendementen, dienstverlening, verantwoordelijkheden en disclaimer

Inhoudsopgave

 

1. Hoe kunt u de getoonde rendementen lezen

 

2. Onze dienstverlening

2.1.Wat doet Rolucoman

2.1. Geen beleggingsadvies

2.2.  Geen vermogensbeheer

 

3. Uw eigen verantwoordelijkheden

 

4. Disclaimer

2.3. Communicatie en afhandeling van aan- en verkoopsignalen (beleggingstips)

2.4. Gebruik van informatie en analyses

2.5. Juistheid, volledigheid en correctheid van informatie

2.6. Getoonde resultaten in relatie tot de resultaten van abonnees/volgers

2.7. Getoonde resultaten in relatie tot backtests

2.8. Risico's

 

 

1. Hoe kunt u de getoonde rendementen lezen

 

Ssystem2Follow site

 

Met eigen geld

De resultaten zijn gebaseerd op daadwerkelijke transacties die zijn uitgevoerd bij Interactive Brokers (RWIB).

Welke kosten wel/niet

De rendementscijfers zijn inclusief transactiekosten maar exclusief overige kosten.

Welke posities wel/niet

De rendementscijfers zijn voor Euronext fondsen gebaseerd op afgesloten én openstaande posities. Voor alle overige beurzen zijn rendementscijfers gebaseerd op alleen de afgesloten trades.

Dividend

De rendementen in de screenshots zijn exclusief ontvangen dividend.

Iris site

 

Met eigen geld

De resultaten zijn gebaseerd op daadwerkelijke transacties die zijn uitgevoerd bij Interactive Brokers (TradersOnly).

Welke kosten we/niet

Alle op iris.nl genoemde rendementen zijn excl. transactie- en overige kosten.

Welke posities wel/niet

De rendementscijfers zijn gebaseerd op alleen de afgesloten trades.

Dividend

De rendementen in de screenshots zijn exclusief ontvangen dividend.

eToro site

 

Met eigen geld

De resultaten zijn gebaseerd op daadwerkelijke transacties die zijn uitgevoerd bij  eToro .

Welke kosten wel/niet

De rendementscijfers zijn inclusief alle tradingkosten.

Welke posities we/niet

De rendementscijfers zijn gebaseerd op afgesloten én openstaande posities.

Dividend

Omdat gehandeld wordt in cfd's wordt er geen dividend ontvangen.


 

Rolucoman site

 

Systems2Follow: jaarrendement naast de screenshots

Om de werkelijke rendementscijfers (exclusief overige kosten) beter te weerspiegelen tellen we 1% op bij het jaarrendement uit het screenshot vanwege het ontvangen dividend.

 

Iris: jaarrendement naast de screenshots

Het gemiddelde jaarrendement in de screenshot valt in werkelijkheid wat lager uit omdat de transactiekosten niet zijn meegenomen. Daarentegen zijn de ontvangen dividenden ook niet meegenomen. Dus per saldo zal het werkelijke rendement (exclusief overige kosten) redelijk benaderd worden door het cijfer in de screenshot. Het jaarrendement naast het screenshot is dus gelijk aan het jaarrendement in het screenshot.

 

eToro: jaarrendement naast de screenshots

Het vermeldde jaarrendement naast de screenshots is gelijk aan het jaarrendement in het screenshot.

 

 

 

2. Onze dienstverlening

 

2.1. Wat doet Rolucoman

 

Rolucoman is een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van beleggingen. Wij doen onderzoek sinds 2000 en focussen ons op aandelen en etf's (beleggingsfondsen). Deze kennis zetten wij om in lange termijn beleggingen die in het verleden geleid hebben tot een bewezen stabiel rendement.

 

Onze aan- en verkoopsignalen (beleggingstips) publiceren wij via platforms zoals System2Follow, Iris en eToro. Particulieren kunnen bij deze platforms via een abonnement toegang krijgen tot deze informatie.

 

2.2. Geen beleggingsadvies

 

Rolucoman geeft op generlei wijze enige vorm van beleggingsadvies. Het kan raadzaam zijn advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. Een beleggingsadvies moet tenminste gebaseerd zijn op de volgende onderdelen:

  • Inzicht in klantsituatie, het inkomen en de vermogenspositie.
  • Gebaseerd op de doelstellingen van de klant en het risico dat hij kan dragen en wil lopen. Deze doelstellingen moeten inzichtelijk en meetbaar gemaakt worden.
  • Er dient een kwantitatieve onderbouwing zijn van het feit hoe het risico van een geadviseerde portefeuille aansluit bij de risicobereidheid van de klant.
  • Mogelijke verschillen tussen ambitieuze doelstellingen en een lage risicobereidheid dienen besproken te worden.
  • Bepaald moet worden in hoeverre specifieke beleggingsinstrumenten bij een klant passen
  • Er dient doorlopend gecontroleerd te worden of de beleggingsportefeuille passend blijft bij een mogelijk veranderende klantsituatie, de doelstelling van de klant en het (maximale) risico dat hij kan dragen en wil nemen en mogelijk andere afspraken die met de klant zijn gemaakt. Dit kan onder andere ingevuld worden door controle of de portefeuille zich nog bevindt tussen de afgesproken bandbreedtes van de strategische asset allocatie.
Het moge duidelijk zijn dat Rolucoman op geen enkele wijze bovengenoemde diensten aanbiedt. Wij publiceren slechts beleggingsinformatie die een klant als input kan gebruiken voor zijn eigen beleggingsproces. Het kan raadzaam zijn advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.
2.3. Geen vermogensbeheer
Bij individueel vermogensbeheer wordt door een persoon een vermogen aan een beheerder ter belegging toevertrouwd. Bij collectief vermogensbeheer worden door beheerders beleggingsvormen aangeboden waarin het publiek naar eigen keuze kan deelnemen zoals bijvoorbeeld beleggingsfondsen.

 

Het moge duidelijk zijn dat Rolucoman op geen enkele wijze bovengenoemde diensten aanbiedt. Wij publiceren slechts beleggingsinformatie die een klant als input kan gebruiken voor zijn eigen beleggingsproces. Het kan raadzaam zijn advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

 

 

3. Uw eigen verantwoordelijkheden

 

Wij publiceren onze aan- en verkoopsignalen (beleggingstips) via een aantal publicatieplatforms zoals Systems2Follow, Iris en eToro. Deze platforms zorgen voor een onafhankelijke weergave van deze informatie. Daarnaast bieden zij abonnees de mogelijkheid deze aan- en verkoopsignalen te ontvangen via e-mail, sms en/of (semi-) automatisch te koppelen aan een beleggingsrekening.

 

U bent en blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen beleggingen en beslist zelf wanneer u signalen wel of niet wilt opvolgen. Het kan raadzaam zijn advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

 

Indien u ervoor kiest om orders automatisch te laten uitvoeren, weerspiegelt de semi-automatische koppeling het beste uw eigen verantwoordelijkheid in deze.

 

4. Disclaimer

 

4.1. Communicatie en afhandeling van aan- en verkoopsignalen (beleggingstips)

 

Wij publiceren onze aan- en verkoopsignalen (beleggingstips) via een aantal publicatieplatforms zoals Systems2Follow, Iris en eToro. Deze platforms zorgen voor een onafhankelijke weergave van deze informatie. Daarnaast bieden zij abonnees de mogelijkheid deze aan- en verkoopsignalen te ontvangen via e-mail, sms en/of (semi-) automatisch te koppelen aan een beleggingsrekening.

 

Rolucoman is niet aansprakelijk voor het vergoeden van verliezen of gedeeltelijke verliezen die te wijten zijn aan fouten in de technisch en/of administratieve verwerking hiervan.

 

De betrokken business partners zullen hun uiterste best doen om alle orders zo foutloos mogelijk uit te laten voeren. Wanneer dit onverhoopt niet het geval is, kan dat nooit tot een schadeplicht leiden.

 

4.2. Gebruik van informatie en analyses

 

Rolucoman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie en analyses die men treft op deze websites, de nieuwsbrief of enige andere vorm van gepubliceerde diensten.

 

Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. Wat u met deze informatie besluit te doen, is volledig uw eigen beslissing. De aansprakelijkheid van alle resultaten en gevolgen van het handelen op uw rekeningen liggen dan ook volledig bij uzelf (abonnees en de bezoekers) en zijn voor uw eigen risico. Rolucoman is niet aansprakelijk voor verliezen door toepassing of misbruik van deze informatie.

 

U moet volwassen zijn (18 jaar of ouder) om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze website en er zelf zorg voor dragen dat deze informatie niet in strijd is met een inbreuk op de wet in uw land.

 

4.3. Juistheid, volledigheid en correctheid van de informatie

 

Rolucoman besteedt veel tijd en aandacht aan het juist weergeven van informatie op deze website en websites waar publicaties worden geplaatst. Gegevens en informatie op deze websites zijn ontleend uit betrouwbaar te achten bronnen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onjuist blijkt te zijn, dat deze al achterhaald is, of inmiddels is gewijzigd.

 

Wij accepteren hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Rolucoman is niet aansprakelijk voor het vergoeden van verliezen of gedeeltelijke verliezen die te wijten zijn aan fouten in de informatie of storingen in de internetverbinding.

 

4.4. Getoonde resultaten in relatie tot de resultaten van abonnees/volgers

 

Er wordt geen aanspraak gemaakt op het feit dat een willekeurige rekening in staat zou zijn winsten of verliezen te bereiken die overeenkomen met de getoonde resultaten.

 

De impact van een daadwerkelijk financieel risico op het handelen van de abonnee/volger komt niet tot uiting in de cijfers. Bijvoorbeeld het omgaan met verliezen of het juist volhouden van de strategie ondanks verliezen zijn punten die ervoor kunnen zorgen dat een abonnee afwijkt van de strategie waardoor ook de resultaten anders zullen zijn.

 

Er zijn verschillende andere factoren die gerelateerd zijn aan de markten in algemene zin of de uitvoering van een strategie die ervoor kunnen zorgen dat de resultaten van de abonnee anders kunnen zijn dan die van de strategie.

 

4.5. Getoonde resultaten in relatie tot backtests

 

De resultaten uit de backtests zijn gesimuleerde/hypothetische resultaten die bepaalde beperkingen kennen. In tegenstelling tot resultaten die een echte performance record laten zien, zijn backtests niet gebaseerd op echte transacties.

 

Omdat de transacties niet echt zijn uitgevoerd, kunnen er verschillen ontstaan met de werkelijkheid vanwege verschillende factoren zoals bijvoorbeeld verhandelbaarheid.

 

Backtests in algemene zin zijn ontworpen met het voordeel van kennis van de toenmalige situatie met terugwerkende kracht. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het feit dat een willekeurige rekening in staat zou zijn winsten of verliezen te bereiken die overeenkomen met de backtest.

 

Het uitvoeren van backtests kan zonder financieel risico worden uitgevoerd en de impact van een daadwerkelijk financieel risico op het handelen komt daarom niet tot uiting in de cijfers. Bijvoorbeeld het omgaan met verliezen of het juist volhouden van de strategie ondanks verliezen zijn punten die een negatieve impact kunnen hebben op de resultaten.

 

Er zijn verschillende andere factoren die gerelateerd zijn aan de markten in algemene zin of de uitvoering van een strategie die niet volledig tot uiting komen in een backtest en die een negatief effect op de resultaten kunnen hebben.

 

4.6. Risico's

 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren.Beleggen brengt een risico met zich mee, waarbij u een deel of uw gehele kapitaal kunt verliezen. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Beleggers dienen alle risico's zorgvuldig af te wegen voordat zij beleggen in financiële instrumenten. Het kan raadzaam zijn advies in te winnen bij een gekwalificeerde expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

 

Door het bezoeken van deze website aanvaardt u alle voorwaarden en deze disclaimer.